Få en billig bilforsikring

Når du ejer en bil, der er indregistreret i Danmark, er du samtidig forpligtet til at tegne en ansvarsforsikring, der vil dække de skader, du eventuelt kommer til at lave på andre personer eller deres ejendele. Ansvarsforsikringen er således den eneste lovpligtige dimension i en bilforsikringspakke, men du vil dog gøre klogt i at supplere

Read More